Tjänster
Förutom de projekt som Verbaldigitalius AB driver och verkar för att genomföra, tillhandahåller vi även följande tjänster:

Speech Generator
Speech Generator är en så kallad "talsyntes", en mjukvara som gör hemsidor hörbara. Tjänsten produceras av Insipio, och tillhandahålls av Verbaldigitalius AB.

Direktassistans
Det finns ett stort behov av en IT-support/helpdesk som är utformad för att assistera personer med olika former av funktionshinder. Tjänsten bygger på att via internet ge brukaren assistans med exempelvis att läsa dokument, skriva och läsa e-post, ta bort virus, programinstallationer, miljöorientering (tillsammans med webb-kamera), och att hitta information på hemsidor. Direktassistans uppmärksammades den 26 januari i Radio Väst. 

Användartester
Hur användarvänlig är egentligen Din hemsida för en person med funktionshinder och/eller talhandikapp? Det kan vara värt att nämna att förutom den etiska aspekten av att konstruera webbplatser som faktiskt är tillgängliga för ALLA, vilket vi tycker är viktigt nog, så gör Du Ditt webbinnehåll tillgänglig för ytterligare 1.2 miljoner människor. Verbaldigitalius AB kan testa Din hemsida med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet ur ett handikapp-perspektiv.