Förinspelad syntolkning öppnar nya vägar
Vi träffas två våningar ner i ett av Stockholms större biopalats. Vi är ett drygt tiotal personer från handikapprörelsen. Trots vårt fåtal finns allt där som hör till en biopremiär. Allt utom doften av nypoppade popcorn. En amerikansk actionfilm dånar ut i salongen. Helikoptrar smattrar, folk skriker, och det låter som ett jätteslagsmål, men jag som är blind fattar absolut ingenting av handlingen. Inte förrän jag lyckas få liv i hörlurarna och syntolkningen tar vid.

Syntolkning av biograffilmer är än så länge mycket sällsynta. Fram tills just idag har syntolkningen genomförts av en syntolk som på plats tolkar filmen. Vid dagens visning är såväl syntolkningen som den på svenska upplästa dialogen förinspelad. Syntolkningen respektive dialogen lyssnar man till i sladdlösa hörlurar där man när som helst kan skifta mellan dialog och tolkning. Samtidigt projiceras en hjälptext för hörselskadade biobesökare. Hjälptexten talar om viktiga ljud som man måste känna till för att hänga med i handlingen. Den tekniska utrustningen kostar kring 100 000 kronor per biograf.
– Mitt mål är att vilken synskadad som helst när som helst ska kunna gå in på vilken biograf som helst för att se en syntolkad film, säger Bengt Olsen från Verbaldigitalius .
- På svenska biografer snurrar ett par hundra filmer per år. Vår vision är att alla dessa ska göras med sådan här teknik.

När utrustningen är installerad och extratexterna inlagda i biografens hårddisk, då kan den synskadade få syntolkning vid vilken föreställning som helst av den filmen.
– Jag hoppas staten kommer att ta ansvaret och betala för det här, säger Bengt Olsen. En tiondel av befolkningen skulle ha nytta av tekniken.

I september beräknas den första spelfilmen med inlagd syntolkning, svenskspråkigt dubbat tal och hjälptexter för hörselskadade vara klar för biograferna. Jag lyssnar vidare till actionfilmen. Dialogen gestaltas i detta fall av en manlig och en kvinnlig skådespelare. Men ibland räcker det inte med dialogen för att hänga med. Akta dig! Men för fan! Hjälp! Då byter jag kanal på hörlurarna och lyssnar istället till syntolkningen. Man kan inte lyssna till båda samtidigt. Även här måste jag välja.

Sune Olsson