Verbaldigitalius AB har verkat inom sin bransch i över femton år. Vår målsättning är att på ett eller annat sätt minska människors funktionsnedsättningar. Det kan handla om funktionsnedsättningar i arbetslivet eller vardagen.

Verbaldigitalius AB vill vara med i "fronten" och bidra, både med tjänster och produkter som kan hjälpa människor med funktionsnedsättningar att aktivt interagera i samhället  samt till den politiska diskussionen med fokus på funktionsnedsättningar. Bland våra kunder finns statliga myndigheter och institutioner, företag, handikappföreningar och privatpersoner.

Verbaldigitalius AB har tilldelats medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland till en förstudie. Förstudien skall undersöka förutsättningarna för att skapa bättre service på landsbygden med hjälp av, bland annat, it-teknologi. En av samarbetspartnerna är Swedbank.

Med vänlig hälsning,
Bengt Olsen
VD