Bakgrund och företagsidé
Det här är Bengt Olsen, mannen bakom Verbaldigitalius.Verbaldigitalius har verkat inom sin bransch i över femton år. Mannen bakom företaget, Bengt Olsen, är socialantropolog med senaste studier bedrivna på forskarnivå. Intresset för funktionshinder har varit den "röda tråden" vad gäller studier inom vetenskapen socialantropologi. Tidigt uppmärksammades att i de studier som genomförts av olika samhällen - nästan utan undantag - inte integrerade människor med funktionshinder. En studie av ett samhälle skall självklart innehålla alla bitar av den aktuella kulturen - i annat fall är studien missvisande och icke trovärdig. Om man till exempel medvetet väljer att inte studera de funktionshindrade i den kultur man studerar, innebär det att studien inte blir komplett. Oss veterligen finns det inte någon kultur som inte skulle ha människor med funktionshinder, och där funktionshindrade finns skall de naturligtvis inkluderas i forskningsstudier.

Idag använder sig funktionshindrade av samma verktyg som människor utan funktionshinder gör. Här avses då arbetsverktyget datorn. Via datorn och internetuppkopplingen kan man idag inte urskilja om det till exempel är en blind person man chattar med eller ej. Inte heller kan den kommunala tjänstemannen bli påverkad av sina egna eventuella fördomar om funktionshindrade vid ett virtuellt möte där rullstolen inte syns i bild. Ovanstående två korta exempel är tecken på att demokratin och integriteten för den enskilde ökar i användandet av dator och gärna i kombination med Internet.

Möjligheten att låta funktionshindrade få tillgång till datorutrustning och internet borde vara en självklarhet och skulle inte ifrågasättas. Om vi med statliga medel finansierar IT-projekt med senaste teknik, och som kräver internetuppkoppling, är det en självklarhet att också brukarna skall ha möjlighet att använda den föreskrivna datorutrustningen mot internet. I annat fall rimmar det illa om man med ena handen säger sig villiga att öka tillgängligheten för funktionshindrade i samhället samtidigt som man har regler som hindrar brukarna att surfa på internet eller att ladda in program som behövs för till exempel kommunikation.

Vår målsättning är att på ett eller annat sätt minska människors funktionshinder. Det kan handla om funktionshinder i arbetslivet eller vardagen. Verbaldigitalius vill vara med i "fronten" och bidra både med tjänster och produkter som kan hjälpa funktionshindrade att aktivt interagera i samhället. Vi försöker att hitta lösningar till de problem som kan uppstå antingen med hjälp av redan befintlig teknik, produkter eller tjänster, eller så utvecklar vi vad som krävs.


© Verbaldigitalius 2004.