Kontakta oss!
Du kanske har frågor som brukare, Du kanske är intressent, etc. Under alla omständigheter är Du välkommen med Dina frågor till oss på Verbaldigitalius!

Postadress: Verbaldigitalius AB
Trollgatan 6
461 34 Trollhättan
   
E-post-
adress:
bengt.olsen@verbaldigitalius.se
   
Telefon: 0520 -   808 00
07069 - 808 00