Verbaldigitalius stöds av Svenska Filminstitutet
Stöd till textning på svenska och till syntolkning av film för biografvisningar på videogram och DVD.
För första gången har Svenska Filminstitutet fördelat stöd till textning på svenska och till syntolkning av film för biografvisningar på videogram och DVD. Sammanlagt fördelades 626 640 kronor till följande 14 projekt: Bitte Eskilson, chef för avdelningen Film & Publik säger med anledning av beslutet:

- Svenska Filminstitutet hoppas nu att distributörerna utnyttjar möjligheterna med stödet och ser till att svensk film nu textas för hörselskadade och syntolkas för synskadade. Det i grunden en demokratifråga att tillgodose intresset att ta del av ny svensk film hos dessa grupper.