Aktuellt!
Verbaldigitalius AB har tilldelats medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland till en förstudie. Förstudien skall undersöka förutsättningarna för att skapa bättre service på landsbygden med hjälp av, bland annat, it-teknologi. En av samarbetspartnerna är Swedbank.

Verbaldigitalius AB, arbetar just nu med att ta fram en lösning så att landsbygden återigen kan ha den service som fanns tidigare. Lösningen skall också underlätta för människor med funktionsnedsättningar och annat språk än det svenska som modersmål att få tal del av sina rättigheter. Mer information kommer.

Verbaldigitalius AB, avslutade sitt uppdrag (efter fyra år) från Post- och telestyrelsen 31 augusti 2009 med anledning av att tjänsten Teletal övergick till annan leverantör. Orsaken till det var att den nya leverantören gav lägre pris på tjänsten Teletal än vad Verbaldigitalius AB gjorde.

Verbaldigitalius AB, kommer att så snart tillfälle erbjuds lägga bud på tjänsten Teletal.